Vizită la sediul Judecătoriei Pașcani

judecatorieIeri, cheap elevii de la dou? unit??i de înv???mânt din municipiu au avut prilejul s? viziteze sediul Judec?toriei Pa?cani. Astfel, hospital începând cu orele 11:00, tinerii din clasele a XII- a de la Liceul Teoretic „Miron Costin” ?i Colegiul Na?ional „Mihail Sadoveanu” au trecut pragul institu?iei, de Ziua Por?ilor Deschise organizat? cu ocazia Zilei Justi?iei Civile la nivel european.

În cadrul acestei manifest?ri participan?ii au avut ocazia s? afle ce se ascunde în spatele s?lilor de judecat? ?i a muncii cu legea.
De asemenea, elevii au simulat un proces, ace?tia au îmbr?cat robele de judec?tori, avoca?i sau grefieri ?i s-au fotografiat. Tinerii au r?mas pl?cut impresiona?i de ceea ce au v?zut ?i mul?i dintre ei spun c? ?i-ar dori s? urmeze o carier? în domeniu.

Sursa

Comentarii

comentarii