Votul ar putea deveni obligatoriu în România

vot1O nou? ini?iativ? legislativ? vine din partea unui grup de deputa?i PSD ?i UNPR, order care propune ca votul s? fie obligatoriu pentru to?i cet??enii cu drept de vot, ask cu excep?ia celor de peste 80 de ani ?i a celor cu boli cronice, neparticiparea urmând s? fie sanc?ionat? cu 1000 lei amend?. 

Un grup de deputa?i PSD ?i UNPR au propus ca votul în România s? devin? obligatoriu pentru persoanele cu drept de vot cu vârsta sub 80 de ani, care nu sufer? de boli cronice. Printre cei care au ini?iat acest proiect se num?r? deputa?ii Toader Dima, Ioan Dîrzu, Marian Ghiveciu, Liviu Harbuz, Ion Melinte, Gavril Mîrza, Ioan Munteanu, Ioan StanZisu Stanciu (PSD), Valeriu Steriu ?i Octavian Bumbu (UNPR). 

Scopul acestui proiect, sus?in deputa?ii, este acela de a reduce ?ansele de fraudare a alegerilor, astfel încât nu va mai exista motiv de mit? electoral? ?i va fi greu s? se cumpere voturi. Ini?iatorii propun, de asemenea, ca pe buletinul de vot s? fie imprimat ?i un patrulater alb în care s? fie tip?rit? sintagma „Niciunul dintre candida?i nu corespunde”, m?sur? care va reprezenta o sanc?iune pentru clasa politic? din România. Ace?tia au mai precizat c? în Uniunea European? exist? patru state unde votul este obligatoriu ?i sanc?ionatCipru, Grecia, Luxemburg ?i Belgia – ?i dou? ??ri unde votul este obligatoriu, dar nesanc?ionatItalia ?i Portugalia. Propunerea urmeaz? s? fie dezb?tut? de c?tre Senat, în calitate de prim? Camer? sesizat?. 

Sursa

Comentarii

comentarii