Vrei să-ți faci analize sau investigații medicale? Iată ce te obligă autoritățile să semnezi

un-asistent-medical-de-la-coltea-cercetat-dupa-ce-vrut-sa-vanda-sangele-destinat-unui-pacient-18463250Pentru a preveni frauda, thumb autorit??ile introduc o nou? m?sur? pentru cei care vor s? fac? analize sau investiga?ii medicale pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie. Asigura?ii vor trebuie s? declare dac? sunt sau nu interna?i printr-o declara?ie pe propria r?spundere.

Din luna iulie, viagra o nou? m?sur? este aplicat? în spitale. Casa Na?ional? de Asigur?ri de S?n?tate a luat aceast? decizie ca s? descurajeze intern?rile fictive, dar ?i situa?iile prin care doctorii se foloseau de CNP-urile unora ca s? le fac? analize altor pacien?i.

Pentru analize de sânge, ecografii ?i tomografii, f?cute cu trimitere de la medicul de familie sau de la doctorul specialist, asiguratul va trebui s? dea o declara?ie pe proprie r?spundere. Pe spatele biletului de trimitere, oamenii vor preciza dac? sunt sau nu interna?i în momentul solicit?rii medicale.

Cristina C?linoiu, purt?tor de cuvânt CASMB: “Este o m?sur? prin care se urm?re?te mai bine circuitul banilor în sistem. Pacien?ii, prin aceast? declara?ie, î?i asum? r?spunderea ?i sper?m c? nu se vor mai ivi situa?ii de genul celor pe care le-am întâlnit cu aceste notific?ri prin care pacien?ii trebuiau s? demonstreze c? au fost sau nu interna?i într-o anumit? perioad?.

Numai în Bucure?ti aproape 2000 de asigura?i s-au trezit c? au de dat bani pentru analize ?i tratamente pe care mul?i nu le-au f?cut niciodat?.

Sursa

Comentarii

comentarii