Vremea rea se prelungește și săptămâna asta!

cod rosuDuminc?, buy cialis la finalul unui comandament de iarn? convocat la Guvern, premierul Victor Ponta a anun?at c? s?pt?mâna aceasta va fi una “dificil? în ceea ce prive?te intemperiile” ?i c? “nu putem s? r?sufl?m u?ura?i, ci trebuie s? continu?m in acela?i dispozitiv”.

Cet??enii sunt ruga?i s? “restrâng? la minim” plec?rile ?i s? respecte m?sura autorit??ilor de închidere a drumurilor în zonele afectate de ninsori ?i viscol. “Decât s? plece la drum, s? r?mân? bloca?i ?i s?-i scoatem de acolo, nu-i l?s?m s? plece“, a spus Ponta.

Printre declara?iile lui Ponta amintim:

– Vreau s? fac în continuare acela?i apel la popula?ie s? restrâng? la minim plec?rile la drum. Sunt zone unde orice ie?ire reprezint? un risc ?i un pericol. Decât s? plece la drum, s? r?mân? bloca?i ?i s?-i scoatem de acolo, nu-i l?s?m s? plece la drum.

– Va fi o s?pt?mân? dificil? în ceea ce prive?te intemperiile. Nu putem s? r?sufl?m u?ura?i, ci trebuie s? continu?m în acela?i dispozitiv. Imediat ce afl?m de un caz special, dl. Arafat are toate cele necesare pentru a interveni. Sunt peste 9.000 de oameni preg?ti?i s? intervin? în continuare, 2.500 de utilaje în teren.

– Vreau s? spun c?, pân? în acest moment, cred c? lucrurile s-au desf??urat ?i s-a f?cut tot ceea ce se putea face, în a?a fel încât, la sfâr?itul s?pt?mânii viitoare, s? putem spune c? am trecut cu bine. Suntem organiza?i ?i lucrurile trebuie s? r?mân? la fel, toat? lumea în priz? pentru ceea ce urmeaz?.

– Mul?umesc popula?iei pentru în?elegere. Întotdeauna exist? ?i excep?ii negative ?i v? rog s? lua?i m?suri. Asta e, tirurile trebuie s? trag? pe dreapta.

– În?eleg c? p?rin?ii vor s?-?i duc? mâine copiii la ?coal?, dar decât s?-i duc? ?i s? r?mân? în microbuze, s? mergem s?-i desz?pezim, am luat m?sura închiderii ?colilor.

Sursa

Comentarii

comentarii