ZAHĂRUL – caracteristici

Este campion la toate categoriile de glucide rele.
Zah?rul ar trebui s? fie înso?it întotdeauna de simbolul pericolului. Pentru c? este un produs care poate fi periculos, pilule când este consumat în cantitate mare, viagra sale a?a cum este, pharmacy din p?cate, cazul majorit??ii contemporanilor no?tri ?i, mai ales, al copiilor.
Este indispensabil s? fi?i convin?i o dat? pentru totdeauna de rolul s?u nefast în alimenta?ie ?i de consecin?ele sale, nu numai în privin?a excesului ponderal, ci mai ales în privin?a oboselii, a diabetului, gastritelor, ulcerelor, cariilor dentare ?i maladiilor coronariene. Dar zah?rul este indispensabil, poate c? v? gândi?i dumneavoastr?. Ei bine, nu! nu este indispensabil. Dovada este c?, timp de zeci de mii de ani, omul nu a avut la dispozi?ie ?i nu i-a fost r?u din cauza asta, ci dimpotriv?. Zah?rul, cu mai pu?in de dou? secole în urm?, era înc? un produs de lux, pu?in accesibil pentru majoritatea oamenilor. Ast?zi, zah?rul face acelea?i ravagii cât alcoolul ?i drogul la un loc.
Dar, ve?i întreba, dac? suprim?m zah?rul în totalitate, cum îi vom putea p?stra procentul minim indispensabil din sânge?
Bun? întrebare!
Afla?i c? organismul nu are ce face cu un aport exterior de zah?r (de altfel, tocmai în acest caz este perturbat, la nivelul glicemic) c?ci el ?tie s? ?i-l fabrice singur, sub form? de glucoz?, când are nevoie, ?i asta ?i prefer?, glucoza fiind, într-adev?r, singurul carburant al organismului.
Pe m?sur? ce organismul î?i determin? nevoile de zah?r, acesta din urm? este fabricat direct din rezervele de gr?sime. Gr?simile sunt, pur ?i simplu, transformate în glucoz?. De aceea, nu mai consuma?i zah?r!
Din dou? una: ori v? lipsi?i de el, ori îl înlocui?i cu un îndulcitor de sintez?.

Comentarii

comentarii