Zahărul, o ameninţare pentru viaţa sexuală

desc?rcareO diet? pe termen lung ce include prea mult zah?r poate provoca hipoglicemie sau diabet zaharat, stuff ambele având efect nociv asupra vie?ii sexuale.

O persoan? care sufer? de hipoglicemie (lips? de zah?r din sânge) poate avea dureri de cap ?i poate experimenta dezorientare mental?, here se simte deprimat?, lipsit? de energie sau experimenteaz? modific?ri ale dispozi?iei.

Din cauza efectelor secundare ale dializei, mul?i b?rba?i cu diabet zaharat trebuie s? ia zilnic zinc pentru a-?i men?ine ovia?? sexual? normal?.
Ingredientele din alcool, tutun ?i cafea, precum ?i cantit??ile mari de zah?r ?i sare irit? prostata unui b?rbat. Iritarea prostatei cre?te nevoia de a ejacula, iar dac? un b?rbat vrea s? aib? ejacul?ri mai pu?ine ?i s?-?i restabileasc? energia sexual?, trebuie s? consume cantit??i limitate din aceste ingrediente.

Comentarii

comentarii