Zeci de bebeluși au primit cadouri

bebelusi_7eaee14668Îngerul copiilor. O tân?r? din Ruginoasa plecat? de peste 15 ani din ?ar? s-a gândit s? fac? o surpriz? micu?ilor ?i le-a adus haine, look pampers ?i produse de îngrijire donate de m?micile din Anglia sau cump?rate de ea personal. Ast?zi femeia s-a apucat s? d?ruiasc? bunurile ?i a început cu Maternitatea Spitalului din Pa?cani.

Corina Beric? din Ruginoasa a vrut s? ajute copii care provin din familii defavorizate ?i a început în urm? cu 2 luni o campanie pe re?elele de socializare pentru a strânge haine ?i lucruri minim necesare unui copil. În câteva zile, ?ase m?mici din Anglia s-au al?turat româncei ?i au reu?it s? adune sute de h?inu?e, înc?l??minte, pampers ?i produse de îngrijire.

Ast?zi femeia a fost la Spitalul din Pa?cani unde s-a întâlnit cu nou? m?mici c?rora le-a d?ruit lucruri pentru cei mici. Acestea, încântate i-au mul?umit tinerei ?i au zis c? h?inu?ele sunt binevenite mai ales c? cei mici cresc foarte repede, iar lucrurile pentru bebelu?i sunt scumpe.

Pe viitor Corina vrea s? extind? campania, s? adune mai multe haine ?i juc?rii, iar în fiecare an când vine în concediu s? le împart? copiilor care provin din familii nevoia?e sau centre de plasament.

Reamintim c? în urm? cu dou? s?pt?mâni o Asocia?ie din Belgia a donat o ton? de haine, juc?rii ?i dulciuri copiilor din Mo?ca ?i Centrul de plasament “Sf. Stelian” din Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii