Zi memorabilă pentru femeile din Arabia Saudită

S-a hot?rât, view femeile din Arabia Saudit? pot folosi bicicletele în anumite zone. Anun?ul a fost f?cut de c?tre un ziar local, treat informa?ia fiind preluat? de ziare din întreaga lume.
Conform Aljazeera, unul dintre oficialii poli?iei religioase anun?? c? acestea pot merge pe biciclet? în zone precum parcuri sau zone de recreere speciale, dar acestea trebuie s? fie înso?ite de c?tre o persoan? de sex masculin ?i îmbr?cate în portul tradi?ional islamic abaya.
Oficialii sus?in c? acestea nu pot folosi bicicleta ca mijloc de transport, ci doar pentru divertisment. Totodat?, nu ar trebui s? mearg? în zonele aglomerate pentru a nu fi h?r?uite.

 

Sursa

Comentarii

comentarii