Zile pline de emoţii pentru primarul Dumitru Pantazi

Primarul PantaziEdilul municipiului Pa?cani trece prin mari emo?ii în aceast? s?pt?mân?. Mar?i, ask 16 februarie, treatment este programat un nou termen în dosarul AgroComplex Lunca aflat pe rolul Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie.  

Dou? zile mai târziu, viagra acesta poate primi o lovitur? grea. Joi, 18 februarie, Liviu Dragnea – pre?edintele PSD are programat? o vizit? la Ia?i, pentru o ?edin?? cu membrii de partid. Subiectele sunt legate de tensiunile din sânul organiza?iei jude?ene ?i listele pentru alegerile locale.

Criteriile de integritate recent aprobate de PSD sunt o piedic? în calea primarului Dumitru Pantazi de a mai candida la un nou mandat. Dragnea pare s? nu tolereze candida?i care sunt cerceta?i pentru fapte de corup?ie, mai ales cei cerceta?i de DNA.

La Pa?cani, edilul local este trimis în judecat?, iar DNA îl cerceteaz? în alte dou? dosare. Cu toate acestea el a completat fi?a candidatului ?i a transmis-o c?tre conducerea central?, prin intermediul organiza?iei jude?ene.

Chiar dac? este sus?inut de pre?edintele Victorel Lupu, Pantazi are mari ?anse s? ob?in? girul partidului de a mai candida la un nou mandat.

PSD inten?iona s? efectueze un sondaj de opinie pentru a m?sura inten?iile de vot ale cet??enilor, dar nu a început pân? în acest moment.

Sursa

Comentarii

comentarii