Zilele de 2 și 3 mai, declarate libere

Guvernul a decis ca zilele de 2 ?i 3 mai s? fie declarate drept zile libere în sectorul public.

Dispozi?iile acestei hot?râri adoptate miercuri – într-o ?edin??, prescription pot fi aplicate ?i în sectorul privat, dac? partenerii sociali stabilesc acest lucru.

Asocia?ia Na?ional? a Agen?iilor de Turism a cerut Guvernului s? declare aceste zile drept libere, pentru ca ziua liber? 1 Mai s? fie legat? de S?rb?toarea de Pa?te, din 5 mai.

Sursa

Comentarii

comentarii