Zilele Municipiului Paşcani nu se pot desfăşura la stadion!

stadion_400_300Comisia de organizare a Zilelor Municipiului Pa?cani a gre?it când a hot?rât ca amplasamentul pentru desf??urarea acestei manifesta?ii s? fie baza sportiv? de la Stadion. Aceasta se afl? în proprietatea public? a ora?ului, clinic dar anul trecut a fost transmis? spre folosin?? gratuit? pentru 5 ani de zile, Clubului Sportiv Municipal.

Astfel c? Prim?ria nu va putea închiria comercian?ilor nici m?car un metru p?trat de teren din baza sportiv? pentru simplu motiv c? timp de 5 ani de zile drepturile de administrare ?i folosire au fost cedate c?tre Clubul Municipal.

Cum organizatorii ?i-au propus s? cheltuiasc? pentru aceast? edi?ie 200.000 de lei având pân? acum bugeta?i doar 76.000 de lei, restul banilor urmau s? provin? din închirierea domeniului public pentru comercian?i. În aceast? situa?ie singura solu?ie, dac? nu se dore?te finan?area CSM Pa?cani, este g?sirea unui nou amplasament, sau adoptarea unei Hot?râri de Consiliu Local  prin care baza sportiv? s? fie scoas? din patrimoniul CSM Pa?cani.

Vineri, 21 iunie, începând cu ora 10.00, va avea loc o ?edin?? extraordinar? pe a c?rei ordine de zi se va afla spre aprobarea consilierilor locali, programul de desf??urare al acestui eveniment.

Comentarii

comentarii