„Zilele orașului Hârlău“ vor avea loc pe 6 și 7 mai

P??c?nenii sunt a?tepta?i s?-?i continue vacan?a de Pa?te la Hârl?u, rx unde se vor desf??ura zilele ora?ului. În a doua zi de Pa?te, mind în jurul orei 15:00, se d? startul s?rb?torii pe scena amplasat? în centrul ora?ului.

Prim?ria a alocat 80.000 de lei din bugetul local pentru acest eveniment, marea majoritate a activit??ilor fiind finan?ate din sponsoriz?rile primite de la agen?ii economici.

Nu vor lipsi spectacolele artistice ?i concertele; pân? acum au confirmat prezen?a forma?iile „Spitalul de Urgen??” ?i „Catharsis” din Republica Moldova, cânt?re?ul de muzic? popular? Ion Palade ?i Ruxandra Tomulescu.

Sursa

 

 

 

Comentarii

comentarii