Ziua Europeană a numărului 112 celebrată şi în Paşcani

Data de 11 februarie marcheaz? Ziua European? a Num?rului Unic pentru Apeluri de Urgen?? 112 ?i aniversarea a 22 de ani de la decizia de înfiin?are a acestuia. În România, try Sistemul Na?ional Unic pentru Apeluri de Urgen?? 112 a devenit opera?ional la nivelul întregii ??rii din anul 2005. Num?rul unic 112 este gratuit ?i poate fi apelat de pe orice telefon fix, telefon public sau mobil, numai pentru urgen?e medicale sau situa?ii când sunt puse în pericol via?a, siguran?a, bunurile cet??enilor ?i mediul. Preluarea apelului o face Serviciul de Telecomunica?ii Speciale (STS) care, în func?ie de specificul acestuia, îl redirec?ioneaz? c?tre serviciile specializate de interven?ie: poli?ie, ambulan??, pompieri sau jandarmi.

Cu aceast? ocazie, Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? „Mihail Grigore Sturdza” al jude?ului Ia?i organizeaz? luni, 11 februarie 2013, urm?toarele activit??i de informare preventiv?:

  • Ziua Por?ilor Deschise, la sediul Inspectoratului ?i la subunit??ile din Pa?cani ?i Târgu Frumos, între orele 900-1600. Vizitatorii vor primi informa?ii cu privire la utilitatea num?rului unic pentru apeluri de urgen?? 112, precum ?i situa?iile când poate fi apelat. De asemenea, vor asista la prezentarea autospecialelor de interven?ie din dotarea inspectoratului ?i la demonstra?ii de acordare a primului ajutor medical efectuate de c?tre paramedicii SMURD.
  • Pentru informarea copiilor cu privire la semnifica?ia zilei de 11 februarie ?i importan?a utiliz?rii corecte a num?rului 112, reprezentan?i ai Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? al jude?ului Ia?i vor desf??ura activit??i educative în dou? unit??i de înv???mânt din municipiul Ia?i, Gr?dini?a cu program prelungit nr. 9 ?i Gr?dini?a cu program prelungit nr. 16. “Suntem convin?i c? cet??enii jude?ului Ia?i apreciaz? utilitatea Sistemului Na?ional Unic pentru Apeluri de Urgen?? 112 ?i îi invit?m s? participe la activit??ile organizate  de institu?ia noastr? cu prilejul s?rb?toririi Zilei Europene 112 ” dup? cum a sus?inut cpt. Bolohan Silvia – purt?tor de cuvânt ISU Ia?i.

Sursa

 

Comentarii

comentarii