Ziua Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena

sfintii_constantin_si_elena_01123200Ast?zi, medical 21 mai, thumb sunt pr?znui?i Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena, ambulance socoti?i pentru credin?a ?i faptele lor întocmai ca apostolii.  În aceast? zi î?i serbeaz? onomastica aproape 1.850.000 de români.

Semnifica?ia numelor Constantin ?i Elena:

Constantin: numele este de origine latin? ?i vine de la constans, constantis, care înseamn? constant sau ferm.

Elena: str?vechiul nume Helene este explicat de unii prin helane– care semnific? tor?? sau f?clie, dar ?i foc sacru, la s?rb?torile numite Heleneia, dedicate zei?ei Artemis. Al?ii explic? numele ca provenind de la hele –  adic? lumina arz?toare a soarelui.

Exist?, în ziua de Constantin ?i Elena, ?i o serie de obiceiuri ?i supersti?ii, care fac referire la vara ce urmeaz? s?-?i fac? apari?ia, ?i anume: mul?i agricultori nu lucreaz?, pentru a evita pagubele aduse holdelor de p?s?rile cerului, în unele regiuni ale ??rii este ultima zi în care se mai poate sem?na porumb, ov?z ?i mei, deoarece, în popor, se vorbe?te c? tot ce se seam?n? dup? aceast? zi se va usca.  Podgorenii respect? ziua de Constantin Graur în ideea c?, dac? vor munci, graurii le vor distruge strugurii, ziua de Sfântul Constantin ?i Elena este ziua în care p?storii hot?r?sc cine le va fi baci, unde vor amplasa stânele ?i cine le va p?zi pe timpul p??unatului. Pentru a se ap?ra de for?e malefice, ??ranii aprind un foc mare ?i stau în jurul lui (prin acest foc obi?nuiesc s? treac? ?i oile, pentru a fi ferite de rele pe timpul cât vor sta la stân?).

Sfin?ii Constantin ?i Elena, care se celebreaz?  anual pe data de 21 mai, este, se pare, cea mai mare s?rb?toare cre?tin? a bisericii ortodoxe din aceast? lun?.

Sfin?ii Constantin ?i Elena sunt cunoscu?i drept cei care au dat libertate cre?tinismului. Despre Împ?r?teasa Elena se spune c? a fost prima femeie care ?i-a eliberat sclavii ?i a ajutat cre?tinii persecuta?i.

În calendarul popular, s?rb?toarea Sfin?ilor Constantin ?i Elena este o s?rb?toare a p?s?rilor de p?dure, numit? Constantin Graur sau Constantinul Puilor. Tradi?ia popular? ne spune c? în aceast? zi p?s?rile de p?dure î?i înva?? puii s? zboare.

Sursa

Comentarii

comentarii