Zona Vale Pașcani: Certuri din cauza acoperișului în blocul C1

În blocul C1 din zona Vale a Municipiului Pa?cani exist? neîn?elegeri între locatari din cauz? c? nu au ajuns la un acord comun cu privire la plan?eul blocului în care stau, troche unii vor s? fac? un acoperi? pentru a nu le mai ploua în apartamente, thumb al?ii ?i-au f?cut câte o box? pentru depozitare, iar al?ii vor s? stea vara la un gr?tar.

Din cauz? c? nici cei care vor un acoperi? nu au ajuns la un consens au ap?rut mai multe acoperi?uri, mai mici ca ni?te turnule?e, fiecare pentru câte un apartament. Apa se infiltreaz? în continuare în apartamente, chiar dac? au fost f?cute investi?ii de zeci de milioane de lei, ceea ce i-a facut pe locatari s? se certe ?i mai tare.

Paraschiva Mateiu, în vârst? de 80 de ani, locatar? a blocului de garsoniere, este „victima” vecinilor care nu au acoperi?. Aceasta, singur? ?i bolnav? cu o pensie mic? ?i un împrumut f?cut la CAR, ?i-a renovat locuin?a distrus? de igrasie ?i ?i-a f?cut acoperi?, în urm? cu doi ani.

Potrivit spuselor b?trânei, au început s?-i dispar? materialele folosite pentru acoperi?, iar partea de pe casa sc?rii nu a fost acoperit? pentru c? nu au pus bani vecinii, dar ?i pentru c? unii s-ar fi opus pentru a avea loc vara de gr?tare. Din cauz? c? nu este acoperit? casa sc?rii, toat? apa se inflitreaz? în locuin?a abia renovat? a b?trânii.

To?i cei care locuiesc în bloc trebuie s? pun? bani pentru a face acoperi?, îns? doar cu autoriza?ie de construc?ie, conform legii Asocia?iilor de Proprietari. De asemenea acoperi?ul trebuie construit în întregime,  cei în cauz? pot fi amenda?i de cei de la Disciplina în Construc?ii din cadrul Poli?ei Locale Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii